Siirry pääsisältöön

Tekstit

  Pohdiskelua kristillisestä uskosta ja luterilaisesta perhesuunnittelusta – ehkäisyn moraalisuus Tämä kirjoitus on suunnattu kristillisen vakaumuksen omaaville fertiilissä iässä oleville naisille ja miehille, jotka uskovat elämän alkavan hedelmöityksessä sekä alkiolla olevan inhimillistä itseisarvoa. K ristillistä opetusta ei ole ollut yleisesti saatavilla eri ehkäisyvälineistä kristillisen moraalin näkökulmasta. Ehkäisy valmisteet  voidaan  yleisesti  jaka a  hormonaaliseen ehkäisyyn, estemenetelmiin ja hormonittomaan kierukkaehkäisyyn. Lisäksi miehen tai naisen sterilisaatio ajaa pysyvänä toimenpiteenä saman asian.  Yleisesti  voidaan todeta, että  ehkäisyjen toimintamekanismi t  perustu vat  hedelmöittymisen estoon. Riskittömin ehkäisy naisen kannalta on luotettavasti käytetty nä  kondomiehkäisy.  Kun lähdetään asiaa palottelemaan suurennuslasin alla voidaan todeta, että t oissijaisesti kierukkaehkäisyt ja osa hormonaalisista ehkäisyistä estävät myös alkion kiinnittymistä.  Onko el
Uusimmat tekstit
P ohdiskelua kristillisestä uskosta ja luterilaisesta perhesuunnittelusta – ehkäisymyönteisyys E nsimmäisen postaukseni  käsitteli kristillisen uskon  lisääntymismyönteisyy ttä . Ihanne lisääntymisestä ei tietenkään ole koko totuus. Aikamme on vain niin lisääntymisvastainen, että on syytä tarkastella kriittisesti niitä arvoja, joita meillä on perhesuunnittelun taustalla. Todellisuudessa luulisin melkein kaikilla pariskunnilla olevan  tarvetta  jossakin vaiheessa fertiilien vuosien aikana  perhesuunnitteluun eli syntyvyyden  rajaamiseen tai siihen  vaikuttamiseen. Luterilaisuudessa ehkäisyn käyttöön on suhtauduttu yleensä myönteisesti. Pelko rask aaksi tulosta  voi olla todellinen ahdistava ja parisuhteeseen negatiivisesti vaikuttava asia.  Synnytyksen jälkeinen masennus voi yhtä lailla kohdata äitejä kuin isiäkin synnyttäen valtavan pelon ja hallitsemattomuuden tunteen uusia raskau k sia kohtaan.  On hyvä, että tunteet voivat olla sopusoinnussa oman elämäntavan kanssa. Niin kuin M
Joulun aikaan pohdiskelua kristillisestä uskosta ja luterilaisesta perhesuunnittelusta -lisääntymismyönteisyys Kun enkeli Gabriel toi tiedon Neitsyt Marialle raskaudesta, vastasi Maria yllättävästi:  "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan"  ( Luuk 1:38 ) . Kuinka  onkaan tämä  erikoista, sillä olisihan Marialla ollut paljonkin syytä omaan elämäntilanteeseensa vedoten kieltäytyä tehtävästä. Sen sijaan Maria otti päälleen  riskin  avionrikkojan syyttee stä  ja tuli melkein miehensä hylkäämäksi. Kun vastasyntynyt Jumala suostui kokemaan syntymän, äidin hoivan ja  rinta maidon,  H än samalla nosti äitiyden ennennäkemättömään arvoon. Kuinka kukaan voisi  enää  ajatella äitiydestä, että pienen lapsen hoivaaminen olisi vähäarvoista tai halveksittua verrattuna muuhun naisten tekemään työhön. Luterilais uudessa ei ole juuri kantaa otettu perhesuunnittelun asiaan lukuunottamatta lestadiolaisuutta. On käynyt niinkin, että nykyisin on